FAQ

Naše společnost je orientovaná na služby a počítačům tady nikdo příliš nerozumí. I přesto je nám jasné, že naše počítačové vybavení, nastavení a propojení není optimální. Dokážete poradit i takovým počítačovým laikům, jako jsme my?

Samozřejmě, že vám dokážeme poradit a navrhnout co nejlepší řešení pro vaši firmu. Není nutné, aby naši klienti měli IT specialistu, který by byl jediná kompetentní osoba, se kterou by naši konzultanti byli ochotni jednat. Našim cílem není mlžit a klienta mást cizími slovy z IT terminologie, ale vždy mu srozumitelně a jednoduše vysvětlit, v čem vězí jeho problémy a jak je co nejefektivněji vyřešit.

Jaký je rozdíl mezi testováním uchazečů o práci a testováním zaměstnanců?

Při testování uchazečů o práci ve vaší společnosti většinou nejde o dosažení určitého počtu bodů, ale o porovnání znalostí a schopností jednotlivých uchazečů – tedy zjistit, kdo je lepší než ostatní. Oproti tomu při testování zaměstnanců můžete sledovat dosažení určité bodové hodnoty, a nebo zaměstnance porovnávat stejně jako uchazeče. Záleží na tom, proč zaměstnance testujete.

K čemu je dobré testovat zaměstnance?

Můžete si ověřit efektivitu vnitrofiremního vzdělávání, vybrat nejvhodnějšího adepta na povýšení, nebo testovat znalosti technologií, bezpečnostních předpisů, produktů apod.

Lze přes váš vzdělávací systém realizovat i zákonná školení zaměstnanců?

Ano, i tato školení lze provádět elektronicky v našem vzdělávacím systému. Elektronická školení mají stejnou platnost jako klasická prezenční školení.

Fungují vaše informační systémy jako „Porady a úkoly“, „Žádanky“ nebo třeba „Docházka“ samostatně, nebo je možné je propojit v jeden systém?

Tyto systémy mohou fungovat samostatně, takže si můžete pořídit jen ten, který vaše společnost potřebuje. Pokud máte zájem o více těchto systémů, je pro vás výhodnější a jednodušší systémy propojit.

Jaké aplikace programujete?

Náš záběr je velmi široký a zkušenosti bohaté. Sdělte nám vaše potřeby a my se vám pokusíme nabídnout nejvhodnější řešení.

Vyžaduje váš vzdělávací systém perfektní znalost počítače?

Nepotřebujete žádnou speciální počítačovou znalost. Stačí kliknout na tlačítko „Přihlásit“ a dále na tlačítko „Studovat“ ... a to je vše. Pak už se v kurzu pohybujete jen šipkami dopředu a zpět. Jednodušší už to být snad ani nemůže.